Električar Beograd

Sve elektro usluge 24h

Elektricar Beograd otkup ves masina zamena ves masina

66

Raspoloživih Usluga

Elektricar Beograd 24 servis popravka elektro instalacije

12

Radnika na terenu

Servis Ves Masina Beograd

1000+

Zadovoljnih klijenata

Servis Ves Masina

1821

Završenih intervencija

Električar Beograd: Pogledajte naše usluge

Najtraženije usluge - Električar Beograd

Izdvajamo najtraženije usluge na osnovu povratnih informacija klijenata i broja pruženih usluga.

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača jako česta usluga koju pruža električar beograd - Elektro Petrović 011. U gore navedenu cenu uračunali smo nabavku indikatora bilo horizontalnog bilo vertikalnog kao i njegovu ugradnju.

Saznajte više
Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke sastoji se od: nabavke FID sklopke, šemiranja spratne table, povezivanja sklopke i puštanja sistema u rad. Električar Beograd - Elektro Petrović 011.Dakle u navedenu cenu uračunati su rad i materijal.

Saznajte više
Izrada razvodnog ormana

Izrada razvodnog ormana

Izrada razvodnog ormana, radimo sa najkvalitetnijim materijalom kako bi orman bio bezbedan i dugotrajan. Za izradu ormana potrebno je da znate samo namenu istog, projektovanje i izradu prepustite nama. Navedena cena je okvirna.

Saznajte više
Ugradnja automatskih osigurača

Ugradnja automatskih osigurača

Ugradnju automatskih osigurača radimo sa najkvalitetnijim materijalom Vaše bezbednosti radi. Pri ugradnji automatskih osigurača, tablu šemiramo tako da sve faze budu podjednako opterećene. Navedena cena je data po komadu osigurača.

Saznajte više
Zamena glavnog osigurača

Zamena glavnog osigurača

Zamenu glavnog osigurača vrše sertifikovani električari na svim opštinama Beograda. Glavni osigurač menjamo tako što zamenimo kompletno kućište i topljivi umetak. U navedenu cenu uračunato je i plombiranje.

Saznajte više
Uzemljenje - izrada i popravka

Uzemljenje - izrada i popravka

<p>Jedna od bitnijih stvari kod elektro instalacija jeste uzemljenje izrada i popravka, jer ukoliko ono funkcioniše neće doći do elektro udara. U navedenu cenu uključeno je merenje i provera uzemljenja.</p>

Saznajte više
Zamena prekidača

Zamena prekidača

Kod zamene prekidača trudimo se da radimo sa najkvalitetnijim materijalom, aling prekidači, kako ne bi smo ugrozili Vašu bezbednost. U navedenu cenu uračunat je rad i materijal.

Saznajte više
Zamena utičnice

Zamena utičnice

Kod popravke elektro instalacije, zamena utičnice trudimo se da radimo sa najkvalitetnijim materijalom kako bi se Vi osećali što bezbednije. U navedenu cenu uračunat je rad i materijal.

Saznajte više
Zamena trofazne utičnice

Zamena trofazne utičnice

Zamena trofazne utičnice podrazumeva nabavku najkvalitetnijeg materijala i ugradnju koju vrši električar Beograd - Elektro Petrović 011. U navedenu cenu uključeni su rad i materijal.

Saznajte više
Ispitivanje elektro instalacija

Ispitivanje elektro instalacija

U ispitivanje elektro instalacija električar Beograd - Elektro Petrović 011 vrši proveru svih osigurača, kablova u Vašem stanu ili kući, kao i proveru glavnih osigurača i usponskog voda, odnosno glavnog napojnog kabla.

Saznajte više
Izrada elektro instalacija

Izrada elektro instalacija

Vaš Električar Beograd - Elektro Petrović 011. Izrada elektro instalacija podrazumeva nabavku i ugradnju materijala dogovorenog po projektu. Navedena cena je po m2 uključuje i galanteriju, rasvetu sami kupujete, a mi je u ceni ugrađujemo.

Saznajte više

Ocene zadovoljnih klijenata