Servis mašine za sušenje veša - Čišćenje mašine za sušenje veša

Čišćenje mašine za sušenje veša

Zašto je važno redovno čistiti mašinu za sušenje veša?

Sušač veša je aparat čija efikasnost i dugotrajnost direktno zavise od redovnog održavanja i čišćenja. Svaki aparat zahteva periodično servisiranje, a mašina za sušenje veša nije izuzetak. Preporučuje se profesionalno čišćenje na svake 2 godine kako bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje i produžila njegova radna sposobnost.

Šta podrazumeva usluga čišćenja?

Usluga čišćenja mašine za sušenje veša koju pruža Elektro Petrović obuhvata detaljno i stručno čišćenje svih bitnih komponenti aparata. Zbog složenosti procesa i potrebe za specijalizovanim alatima i znanjima, mašina se odnosi u servis gde se obavlja čišćenje.

Proces čišćenja mašine za sušenje veša u servisu Elektro Petrović011

Naš proces čišćenja mašine za sušenje veša počinje sa:

 • Preuzimanje mašine: Elektro Petrović011 ima posvećeni tim za preuzimanje i vraćanje vaše mašine za sušenje veša. Vi ne morate brinuti o transportu, naš tim će doći na vašu adresu, preuzeti mašinu i vratiti je nakon što se usluga čišćenja završi. Ovo osigurava da je vaša mašina za sušenje veša bezbedno transportovana i da je postupak čišćenja efikasno izvršen.

 • Demontaža: Mašina za sušenje veša se pažljivo demontira kako bi se omogućio pristup svim komponentama koje treba očistiti.

 • Čišćenje bubnja: Bubanj se detaljno čisti specijalizovanim sredstvima kako bi se uklonili ostaci deterdženta i vlakana.

 • Čišćenje ventilatora: Ventilator se detaljno čisti kako bi se uklonila svaka akumulacija prašine i vlakana.

 • Provera kaiša: Pogonski kaiš se pregleda na znakove oštećenja. Ako je neophodno, može biti zamenjen.

 • Provera španera: Španer se pregleda i, ako je potrebno može se zameniti.

 • Čišćenje filtera za vazduh: Filter se detaljno čisti ili zamenjuje kako bi se uklonila sva akumulirana vlakna.

 • Čišćenje izduvnog sistema: Sistem za izduv se čisti kako bi se uklonila sva akumulirana vlakna i održala efikasnost sušilice.

 • Ponovna montaža i testiranje: Nakon što su sve komponente čiste, mašina se ponovo sastavlja. Zatim se testira kako bi se osiguralo da sve komponente pravilno funkcionišu i da je mašina spremna za ponovno korišćenje.

 • Povratak mašine: Nakon što je uspešno čišćenje i testiranje završeno, naš tim će bezbedno transportovati mašinu nazad na vašu adresu.

Važnost redovnog čišćenja

Redovno čišćenje mašine za sušenje veša osigurava efikasnost uređaja i sprečava kvarove. Nedostatak održavanja može dovesti do kvara na bilo kojoj od gore navedenih komponenti, što može rezultirati slabijim performansama ili čak potpunim prestankom rada mašine.

Izbegnite neplanirane kvarove i produžite vek trajanja vaše mašine za sušenje veša uz stručno čišćenje koje pruža Elektro Petrović011. Kontaktirajte nas kako bi što pre zakazali vaš termin.

Moguće posledice ukoliko se mašina za sušenje veša ne održava redovno

Zanemarivanje redovnog održavanja i čišćenja vaše mašine za sušenje veša može dovesti do brojnih neželjenih posledica. Ne samo da će performanse mašine biti smanjene, već može doći do ozbiljnih kvarova koji mogu skupo koštati ili čak dovesti do potpune neupotrebljivosti uređaja.

 • Vlagomer - Bez redovnog čišćenja, vlagomer može postati neprecizan, akumulacija vlage može dovesti do oksidacije i kvara ovog senzora, što može rezultirati neefikasnim sušenjem. Neispravnost vlagomera može dovesti do ne ispravnog rada ostalih komponenti mašine.
 • Termodavač - Neodržavan termodavač može postati manje tačan, što može dovesti do pregrejavanja mašine. Kvar termodavača takođe utiče na ostale komponente mašine. 
 • Pumpa - Bez redovnog čišćenja, pumpa može postati začepljena ili neefikasna, što može smanjiti performanse sušare ili čak dovesti do potpunog prestanka rada.

Upravo zato, redovno čišćenje ovih ključnih komponenti nije samo pitanje održavanja efikasnosti vaše mašine za sušenje veša, već i prevencija mogućih ozbiljnih kvarova koji mogu imati dalekosežne posledice. Iz tog razloga, preporučljivo je da se ovaj posao prepusti profesionalcima.

 • Ukupno vreme servisa 90 minuta
 • Vremensko ograničenje servisa 120 minuta
 • Pozovite nas

Pogledajte sledeće usluge