Popravka veš mašina - Popravka Elektromotora veš mašine

Popravka Elektromotora veš mašine

Elektromotor nije samo element koji pokreće bubanj veš mašine. On je sofisticirana komponenta koja konvertuje električnu energiju u mehaničku, pružajući snagu potrebnu za rotaciju bubnja. Ali ova konverzija energije nije nasumična - motor je precizno konstruisan da obezbedi određenu brzinu i silu obrtanja, koje su ključne za efikasnost pranja.

Uloga Elektromotora na veš mašini nije samo komponenta koja pokreće bubanj. Njegova kompleksna uloga se odražava i u tome što mora održavati konzistentan rad kroz različite cikluse i programe pranja. Ponekad, motor mora ubrzati ili usporiti bubanj u skladu sa specifičnostima izabranog programa pranja, poput delikatnog pranja, pranja vune ili intenzivnog ciklusa za veoma prljav veš. Dakle, elektromotor je vitalan za preciznost i efikasnost svake veš mašine.

Šta se dešava kada elektro motor ne radi?

Kvar elektromotora ne utiče samo na funkcionalnost veš mašine, već može i da ošteti druge delove mašine. Pregrejavanje motora, na primer, može dovesti do preopterećenja električnog sistema mašine, što može oštetiti elektroniku. Dodatno, neispravan motor može izazvati nepravilan rad grejača kod modela gde je strujni krug zatvoren preko njega.

Znaci da elektromotor ne radi ispravno?

Detektovanje problema sa elektromotorom može biti izazovno, ali postoje određeni simptomi koji mogu ukazivati na to, najčeći znaci su:

 • Veš mašina ne pokreće ciklus pranja: Ako se vaša mašina ne odaziva na komande, ili se ne pokreće nakon što je programiran ciklus, to može biti znak da je elektromotor neispravan. Motor je ključan za pokretanje mehaničkih komponenti mašine, uključujući bubanj, i njegov kvar može dovesti do potpunog prekida rada mašine.

 • Bubanj se ne vrti pravilno ili se uopšte ne vrti: Nepravilan rad bubnja, kao što su neobične brzine obrtanja, povremeno zaustavljanje ili potpuno odsustvo rotacije, može biti direktna posledica problema sa elektromotorom. Motor je zadužen za obrtaje bubnja, stoga su bilo kakvi problemi sa rotacijom često povezani sa njim.

 • Mašina proizvodi neobične zvuke tokom rada: Ako veš mašina proizvodi neobične, visoke ili grmljavinske zvuke tokom ciklusa pranja, to može biti znak kvara na motoru. Ovi zvuci mogu biti rezultat nepravilne rotacije motora ili mehaničkog trenja unutar njega.

 • Veš ostaje mokar nakon završetka ciklusa: Ako je veš izuzetno mokar nakon završetka ciklusa pranja, to može ukazivati na problem sa elektromotorom. Kada motor ne funkcioniše pravilno, mašina možda neće biti u mogućnosti da izvede ciklus centrifuge kako bi uklonila višak vode iz veša.

Svaki od ovih znakova može ukazivati na problem sa elektro motorom. Ako primetite bilo koji od njih, pozovite nas  kako bi se ćto pre sprečila dalja oštećenja veš mašine.

Kako je elektro motora povezan sa drugim komoponentama veš mašine

Neispravan elektromotor može da izazove veliki stres na električni sistem veš mašine, što može dovesti do oštećenja elektronike. Dodatno, kod nekih modela veš mašina, strujni krug se zatvara preko grejača, što znači da neispravan elektromotor može sprečiti normalno funkcionisanje grejača.

Popravka elektro motora na veš mašini zahteva profesionalnu ekspertizu i prave alate. Evo kako se taj proces tipično odvija:

 • Dijagnostika: Prvi korak u procesu popravke je identifikacija problema. To obuhvata inspekciju veš mašine, proveru svih simptoma koje ste naveli, kao i testiranje funkcionalnosti motora. U nekim slučajevima, mašina se mora rasklopiti kako bi se omogućio pristup motoru.

 • Provera Električnih Komponenti: Nakon dijagnostike, sledeći korak je provera električnih komponenti motora. To uključuje pregled kablova, konektora, kao i elektronike, jer kvar motora može uzrokovati oštećenje elektronskih delova. Takođe je bitno proveriti strujne krugove, jer nepravilnosti u njima mogu biti uzrok kvara motora.

 • Popravka ili Zamena Motora: U zavisnosti od nalaza dijagnostike, motor se popravlja ili zamenjuje. Popravka može uključiti zamenu oštećenih delova, poput četkica, obradu kolektora, zamenu lagera ili čak rastavljanje i čišćenje celine motora. U slučaju ozbiljnijih kvarova, može biti neophodna kompletna zamena motora.

 • Provera Grejača: Ukoliko je strujni krug zatvoren preko grejača, neophodno je proveriti stanje grejača. Kvar na motoru može uticati na rad grejača, i obrnuto, stoga je ključno obezbediti da oba dela funkcionišu pravilno.

 • Testiranje: Nakon što je popravka ili zamena motora završena, veš mašina se ponovo sastavlja i testira da bi se osiguralo da sve funkcioniše kako treba. Ovo obuhvata proveru svih funkcija mašine, uključujući različite cikluse pranja i centrifugu.

U Elektro Petrović 011, pružamo sveobuhvatne usluge popravke veš mašina. Nudimo zamenu elektromotora, popravku ili zamenu oštećene elektronike, kao i popravku problema sa grejačima

Naš iskusni tim se posvećuje svakoj mašini kao da je njihova, garantujući visok kvalitet usluge i dugotrajna rešenja. Svaka veš mašina je različita i zahteva individualni pristup, zato prilagođavamo naše usluge vašim specifičnim potrebama.

 

 • Ukupno vreme servisa 90 minuta
 • Vremensko ograničenje servisa 120 minuta
 • Pozovite nas

Pogledajte sledeće usluge