Servis bojlera - Zamena grejača na bojleru

Zamena grejača na bojleru

Grejač na bojleru,  ključan je deo bojlera. On pretvara električnu energiju u toplotnu, čime se zagreva voda u bojleru. Bezbedan i efikasan rad bojlera zavisi od ispravnosti grejača.

Funkcija grejača na bojleru je jednostavna, ali neophodna - omogućava nam da uživamo u toploj vodi svaki dan. Bez ispravnog grejača, bojler ne bi mogao da zagreje vodu, što bi značajno uticalo na našu svakodnevnu rutinu.

Znaci Koji Ukazuju Da Je Potrebna Zamena Grejača Na Bojleru?

Poznavanje simptoma neispravnog grejača može pomoći da se na vreme uoče problemi i spreči dalje oštećenje. Najčešći simptomi su:

 • Hladna voda: Ako bojler ne proizvodi toplu vodu, to može biti znak da grejač ne radi ispravno.
 • Neujednačena temperatura vode: Ako temperatura vode varira, grejač možda nije u stanju da održi stalnu temperaturu.
 • Prekomerno vreme zagrevanja: Ako bojler traje duže nego obično da zagreje vodu, grejač možda ne radi pravilno.

Kada primetite bilo koji od ovih simptoma, preporučujemo da nas odmah kontaktirate. U Elektro Petrović 011, spremni smo da reagujemo brzo kako bismo minimizirali moguća dalja oštećenja vašeg bojlera. Čekanje može samo pogoršati problem, povećavajući rizik od dodatnih oštećenja i povećanih troškova popravke. Naši iskusni tehničari su opremljeni da dijagnostikuju i reše probleme sa grejačem na vašem bojleru u što kraćem roku, obezbeđujući vam pouzdano i efikasno grejanje vode.

Proces Zamene Grejača Na Bojleru

Usluga zamene grejača na bojleru koju pruža Elektro Petrović 011 obuhvata niz detaljnih koraka kojima se obezbeđuje maksimalna efikasnost i sigurnost. Evo koraka procesa zamene:

 • Dijagnostika kvara: Prvi korak je utvrđivanje da li grejač na bojleru zaista ne radi. Ovaj korak uključuje testiranje grejača i ostalih komponenti bojlera kako bi se potvrdilo da je kvar specifično povezan sa grejačem.
 • Pražnjenje bojlera: Pre nego što se pristupi zamene grejača, neophodno je isprazniti bojler. Ovo je važan korak u obezbeđivanju bezbednosti procesa.
 • Odabir odgovarajućeg grejača: Na osnovu modela bojlera i dijagnostike kvara, biramo najodgovarajući grejač. Važno je da grejač bude kompatibilan sa specifikacijama vašeg bojlera kako bi se obezbedio optimalan rad.
 • Zamena grejača: Stručnjak za bojlere zamenjuje stari grejač sa novim. Ovo se vrši sa maksimalnom preciznošću kako bi se osiguralo da novi grejač pravilno funkcioniše.
 • Čišćenje bojlera od kamenca: Prilikom zamene grejača, vršimo i temeljno čišćenje bojlera od kamenca. Ovo poboljšava performanse bojlera i produžava vek trajanja novog grejača. Ova usluga je uključena u cenu zamene grejača.
 • Punjenje bojlera: Nakon uspešne zamene grejača i čišćenja bojlera, bojler se ponovo puni vodom.
 • Testiranje: Poslednji korak je testiranje novog grejača. Ovo obuhvata proveru da li bojler pravilno zagreva vodu i da li su sve ostale funkcije bojlera nesmetane.

Kada grejač na bojleru ne radi pravilno, posledice mogu biti dalekosežne i mogu imati ozbiljan uticaj na vaš kućni budžet, udobnost i bezbednost. Evo nekih potencijalnih problema:

 • Gubitak tople vode: Očigledna i najdirektnija posledica neispravnosti grejača je gubitak pristupa toploj vodi. Ovo može ozbiljno otežati svakodnevne aktivnosti.
 • Povećani energetski troškovi: Ako grejač na bojleru ne radi efikasno, može potrošiti više električne energije da bi zagrejao vodu. To znači da će vaš račun za struju biti znatno veći, što može imati značajan uticaj na vaš kućni budžet.
 • Rizik od oštećenja: U ekstremnim slučajevima, neispravan grejač može dovesti do pregrevanja bojlera. Ovo ne samo da može oštetiti ostale delove bojlera, već može dovesti do ozbiljnih oštećenja, poput proboja rezervoara ili čak izazivanja požara.
 • Potreba za skupom zamenom: Ako se problemi sa grejačem ne reše na vreme, može doći do totalnog kvara bojlera. U tom slučaju, može biti potrebna skupa zamena celog uređaja, što je daleko skuplje od jednostavne zamene grejača.

U Elektro Petrović 011, posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih usluga i garancijama na naše radove. Naš cilj je da obezbedimo da vaš bojler radi bezbedno i efikasno, čime se smanjuje rizik od budućih problema. Ne dozvolite da neispravnost grejača preraste u veći problem. U cenu naše uslugu zamene grejača na bojleru je uključena nabavka grejača, zamena grejača, čišćenje bojlera od kamenca i dolazak na Vašu adresu.

 • Ukupno vreme servisa 90 minuta
 • Vremensko ograničenje servisa 120 minuta
 • Pozovite nas

Pogledajte sledeće usluge