Elektro usluge - Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača jako česta usluga koju pruža električar beograd - Elektro Petrović 011. U gore navedenu cenu uračunali smo nabavku indikatora bilo horizontalnog bilo vertikalnog kao i njegovu ugradnju.

  • Ukupno vreme servisa 90 minuta
  • Vremensko ograničenje servisa 120 minuta
  • Pozovite nas

Pogledajte sledeće usluge