Greške na veš mašini

E0 - Greška u programu pranja. Rešenje ponovo pokrenite program pranja. Ako se greška ponovi potreban vam je majstor za veš mašinu Gorenje.

E01 - Reaguje senzor temperature vode. Problem u grejaču ili elektronici. Voda u bubnju nije postigla temperature na odredjenom program pranja veša. Najčešće potrebna popravka elektronike ili zamena grejača.

E02 - Problem sa bravom na vratima veš mašine. Izvršite proveru da li su vrata na mašini zatvorena. Ukoliko nisu, potrebna je zamena termičke bravice, ukoliko jesu uradite reset mašine.

E03 - Problem sa prijemom vode.  Pregledati dovodno crevo da nije došlo do deformisanja ili zapušenja.Najčešće će majstor morati da promeni elektromagnetni ventil.

E04 I E05 - Greška na motoru veš mašine. Pokrenite program za pranje veša ponovo. Najčešće potreban remont motora.

E06 - Greška zagrevanja vode. Uzrok ne radi grejač veš mašine ili termostat. Najčešće potrebna zamena grejača.

E07 - Veš mašina ne izbacuje vodu. Proveriti filter, odvodno crevo da li je zapušilo ili nje adekvatno postavljeno. Najčešće potrebna zamena pumpe.

E09 - Pojava vode na dnu mašine. Aktiviran Aqua Stop. Zatvorite dovod vode. Obavezan servis mašine u smislu zamene creva ili pumpe za izbacivanje vode.

E10 - Greška na senzoru nivoa vode u bubnju. Resetujte veš mašinu izvlačenjem kabla iz struje i ponovnim uključenjem. Najčešće potrebna zamena hidrostata.

E11 - Previše vode u bubnju. Ako je u bubnju voda iznad dozvoljenog nivoa na displeju će se pokazati ova greška. Pranje veša se prekida i voda se izbacuje iz veš mašine. Ukoliko se dogodi da je voda u bubnju prešla dozvoljeni nivo a veš mašina neprekidno uzima vodu zatvorite dovod i pozovite servis za veš mašine. Obavezna zamena hidrostata, moguće i elektromagnetnog ventila.

E12 - Motor veš mašine ima problem sa napajanjem. Najčešće potrebna popravka elektronike.

E22 - Problem sa termičkom bravicom. Iako su vrata zatvorena ne zaključavaju se. Resetujte veš mašinu. Najčešće potrebna zamena termičke bravice.

E23 - Problem u otključavanju vrata. Kada su vrata veš mašine zatvorena i ne mogu da se otključaju isključite veš mašinu i ponovo uključite. Najčešće predhodni proces nije završen do kraja, potrebna zamena pumpe za izbacivanje vode, moguće i termičke bravice.

E36 I E37 - Elektronika veš mašine nema komunikaciju sa hidrostatom, motorom, pumpom, grejačem. Potrebno je restovati veš mašinu. Najčešće majstor mora da ispita sve navedene elemente uključujući i elektroniku.

F2 - Problem sa termičkom bravicom. Otvorite vrata, ponovo ih zatvorite i startujte mašinu. Najčešće potrebna zamena termičke bravice.

F3 - Veš mašina ne uzima vodu (proverite da li je česma za vodu otvorena) ukoliko jeste potrebna je zamena elektromagnetnih ventila.

F4 - Bubanj se ne okreće dovoljno na biranom programu pranja. Grešaka na motoru (uradite reset). Ukoliko i dalje stoji greška potreban je remont motora ili elektronike veš mašine.

F5 - Veš mašina ne pokreće bubanj.Greška u radu motora. Obavezan remont motora.

F6 - Temperatura vode nije postignuta. Grejač veš mašine nije u funkciji. Za ovu grešku uvek je potrebna zamena grejača.

F7 - Veš mašina ne izbacuje vodu. Pumpa za vodu ne radi (uradite čišćenje filtera veš mašine, proverite da li je odvodno crevo presavijeno ili se zapušio odvodni sifon). Najčešće potrebna zamena pumpe za vodu.

F9 - Veš mašina neprekidno ubacuje vodu. Sistem aqua stop ne reaguje (mašinu isključiti sa električnog napona i zatvoriti dovod vode). Obavezan servis mašine u smislu zamene creva ili pumpe za vodu.

E1 - Problem sa grejanjem vode. Možda postoji problem sa ožičenjem ili termistorom identifikovanim od strane NTC senzora koji se povezuje sa grejnim elementom. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike.

E2 - Problem sa grejanjem vode. Ovde se otkriva problem sa grejačem jer se voda ne zagreva kako treba i to može biti problem sa ožičenjem ili neispravan grejač. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna zamena grejača i NTC-a.

E3 - Problem sa grejanjem vode. Ovo je problem sa grejačem koji ukazuje na to da postoji stalan tok toplote i ponovo je problem sa ožičenjem ili neispravan kontrolni relej za grejač. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike.

E4 - Problem punjenja vode u bubanj. Kada Vaša mašina ne može da popuni bubanj dovoljnom količinom vode ovaj kod greške će se prikazati uzrokovan problemima sa elektromagnetnim ventilom (EMV), neispravnom termičkom bravicom ili neispravnom elektronikom. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike, termičke bravice ili EMV.

E5 - Problem sa odvodom vode. Kod greške mašine za pranje veša Beko E05 ukazuje na to da vaš uređaj ne može da isprazni vodu, što može biti povezano sa začepljenjem filtera pumpe ili creva za odvod, ili neispravnom pumpom za odvod vode.
Savet: Proverite da li filter pumpe ima začepljenja, takođe proverite da li postoje začepljenja creva za otpadnu vodu. Ako nijedno od gore navedenih rešenja ne funkcioniše, najverovatnije je potrebna zamena pumpe za vodu.

E6 - Problem sa motorom. Ovaj kod greške znači da postoji greška na motoru što dovodi do toga da vaš uređaj ne može da završi svoj ciklus. Greška može biti u mehanizmu motora, ožičenju ili elektronici. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike ili remont motora.

E7 - Problem sa senzorom nivoa vode. Ako vaša mašina za pranje veša ima problema sa senzorom nivoa vode, ovaj kod će se prikazati. To može prouzrokovati da se vaš uređaj isprazni po početka ciklusa ili da uopšte ne pokrene ciklus pranja.
Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna zamena hidrostata.

E8 - Problem punjenja vode. Šifra greške mašine za pranje veša Beko E08 je obično povezana sa nepunjenjem vodom i može biti uzrokovana neispravnim ventilom za vodu, problemom sa mehanizmom protiv poplave, problemima sa ožičenjem ili štampanom pločom.
Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike, zamena ožičenja ili zamena elektromagnetnih ventila.

E9 - Problem sa zaključavanjem vrata. Kada dođe do problema sa zaključavanjem vrata, prikazaće se greška E9. Ovo može biti sama brava ili elektronika koja upravlja bravom. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike ili zamena termičke bravice.

E10 - Problem sa zaključavanjem vrata. Ovaj kod će se prikazati kada vaša mašina za pranje veša otkrije da su vrata zaglavljena. To može biti zbog slomljene brave, reze ili problema sa elektrikom.Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike ili zamena mehanizma na vratima.

E11 - Problem sa motorom. Kod greške Beko mašine za pranje veša E11 ukazuje na to da postoji problem sa motorom koji bi mogao biti prilično složen i povezan sa ožičenjem, elektronikom ili samim motorom. Ne postoji lako rešenje za ovu grešku, najčešće potrebna popravka elektronike, zamena ožičenja ili remont motora.

E17 - Problem sa penom. Ako vaša mašina za pranje veša otkrije da je u vašoj mašini za pranje veša otkrivena višak pene, prikazaće se ovaj kod greške.
Popravka: Pokretanje dodatnih ciklusa ispiranja može pomoći da se očisti pena i da se to spreči. Ubuduće pređite na preporučeni deterdžent i koristite određenu količinu.

E18 - Problem sa neuravnoteženim opterećenjem. Kada se utvrdi neuravnoteženo punjenje, Vaša mašina za pranje veša može da se zaustavi tokom ciklusa centrifuge. Ovaj problem se takođe može pojaviti ako stopala nisu u ravni. Ponovno punjenje vašeg uređaja i ponovno pokretanje trebalo bi da reši ovaj problem. Štaviše, nivelisanje svih stopala na uređaju će pomoći.

F01 - Problem sa dovodom vode u veš mašinu. Proverite dovod vode iz zida do mašine. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila.

F02 - Uključen Aqua stop (sistem za sprečavanje izlivanja vode iz veš mašine). Obavezan servis u smislu zamene creva ili pumpe za vodu.

F03 - Veš mašina ne izbacuje vodu. Očistiti filter  proveriti da crevo za odvod vode nije savijeno ili zapušeno. Najčešće potrebna zamena pumpe za vodu.

F04 - Tempertura vode u bubnju nije postignuta u zadatom programu pranja veša. Najčešće potrebna popravka elektronike.

F05 - Senzor temperature nije ispravan. Proveriti kontakte senzora temperature. Najčešće potrebna popravka elektronike ili samog senzora.

F06 - Motor veš mašine nema signal sa tahogeneratora. Najčešće potreban remont motora za zamenom tahogeneratora.

F07 - Kvar na motoru veš mašine. Uvek potreban remont motora.

F08 - Grejač veš mašine ne radi. Uvek potrebna zamena grejača.

F09 - Visok nivo vode u bubnju. Najčešće potrebna zamena hidrostata.

F10 - Motor veš mašine neispravan. Ova greška se odnosi na deo elektronike zadužene za motor. Najčešće potrebna popravka elektronike ili zamena tahogeneratora.

F11 - Softverski problem elektronike veš mašine. najčešće potrebna zamena elektronike.

F13 - Veš mašina ne uzima vodu ili je uzima sporo. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila.

F15 - Kvar motora. Najčešće potrebna zamena elektromotora.

F16 - Kvar na odredjenim programima ili funkcijama pranja veša. Najčešće potrebna zamena elektronike.

F18 - Veš mašina ne uzima dovoljno deterdženta ili je loš kvalitet praška za pranje. Izvucite posudu i operite je. Smanjite količinu praška. Moguće potrebna zamena elektromagnetnih ventila.

F19 - Mali napon struje u elektro mreži ili pad napona stuje. Uradite reset veš mašine.

F20 - Greška u elektronici uredjaj ne prepoznaje komande. Najčešće potrebna zamena elektronike.

F23 - Veš mašina neprekidno ubacuje i izbacuje vodu iz bubnja. Najčešće potrebna popravka elektronike ili zamena hidrostata.

F24 - Previse veša u bubnju za program pranja sa malim maksimalnim punjenjem. Ne ubacujte u bubanj veću količinu veša od onoga što je naznačeno na veš mašini.

F27 - Bubanj veš mašine se okreće samo u jednu stranu. Najčešće potrebna popravka elektronike.

FDL - Kvar na termičkoj bravi. Najčešće potrebna zamena termičke bravice ili zamena ožičenja.

FDU - Vrata veš mašine nisu dobro zatvorena nakon ubacivanja veša u mašinu.

E1 - Problem sa bravom na vratima – ili sa samom bravom, moguć problem sa ožičenjem i vezom na elektronici. Najčešće potrebna popravka mehanizma na vratima, zamena termičke bravice ili poravka elektronike.
E2 - Ukazuje na problem sa punjenjem vode. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila.
E3 - Problem sa odvodom ili problem sa pumpom. Proverite da li Vam odvod nije zapušen. Najčešće potrebna zamena pumpe.
E4 - Previše vode. Neispravan ventil za punjenje ili senzor nivoa vode. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila ili zamena hidrostata.
E5 - Greška senzora temperature vode. Voda nije zagrejana dovoljno. Najčešće je potrebna zamena grejača.
E6 - Mašina je van ravnoteže. Problem kontrolne table. Prepakujte veš i uradite reset mašine.
E7 - Problem sa motorom – obično je greška kada se Vaša Candy mašina za pranje veša ne okreće bubanj. Najčešće potrebno uraditi remont motora.
E8 - Neispravnost senzora brzine motora. Najčešće potrebno uraditi remont motora.
E9 - Problem sa elektronikom. Najčešće potrebna popravka elektronike.
E11 - Problem sa senzorom ili modulom. Najčešće potrebna popravka elektronike.

E01 ili E17 - Greška nivoa vode. Predlažemo da proverite da li je dovod vode do vaše mašine za pranje veša uključen. Takođe, ako možete, proverite da creva na zadnjoj strani mašine nisu blokirana ili savijena. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila ili hidrostata.

E02 ili F02 - Greška grejača. Postoji kvar na grejnom elementu u vašoj mašini za pranje veša koji možda sprečava njeno zagrevanje. Najčešće potrebna zamena grejača.

F06 i E07 - greška NTC senzora. Proverite veze i testirajte NTC ako znate kako. Najčešće potrebna zamena NTC senzora.

F08, 16, 34 - Greška zaključavanja vrata. Mašina za pranje veša nije registrovala da su vrata dobro zatvorena. Proverite da li se zatvara. Ako nije, proverite da li su kvačica ili bravica oštećeni. Najčešće potrebna zamena termičke bravice, popravka vrata ili zamena pumpe za vodu.

F03 i F18 - Greška u odvodu. Mašina nije u stanju da pravilno odvodi vodu. Ovo može biti uzrokovano blokadom ili kvarom pumpe. Najčešće potrebna zamena pumpe.

F, E04, 05, 21, 42, 43, 44 - Greška motora. Ovo može biti uzrokovano nizom različitih stvari. U zavisnosti od vašeg nivoa znanja o mašinama za pranje veša, preporučujemo vam da proverite ugljene četke da vidite da li su istrošene. Ostali uzroci uključuju neispravne taho veze i PCB module. Najčešće potreban remont motora ili popravka elektronike.

E09 i F09 - Grejanje u mašini. Ovo je kada se grejni element uključuje kada ne bi trebalo, na primer tokom ciklusa ispiranja. Najčešće potrebna popravka elektronike.

E10 i F10 - Greška u komunikaciji. Najčešće potrebna zamena elektronike.

E01  - Greška nivoa vode. Predlažemo da proverite da li je dovod vode do vaše mašine za pranje veša uključen. Takođe, ako možete, proverite da creva na zadnjoj strani mašine nisu blokirana ili savijena. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila ili hidrostata.

E02  - Greška grejača. Postoji kvar na grejnom elementu u vašoj mašini za pranje veša koji možda sprečava njeno zagrevanje. Najčešće potrebna zamena grejača.

F06 i E07 - greška NTC senzora. Proverite veze i testirajte NTC ako znate kako. Najčešće potrebna zamena NTC senzora.

F08, 16, 34 - Greška zaključavanja vrata. Mašina za pranje veša nije registrovala da su vrata dobro zatvorena. Proverite da li se zatvara. Ako nije, proverite da li su kvačica ili bravica oštećeni. Najčešće potrebna zamena termičke bravice, popravka vrata ili zamena pumpe za vodu.

F03  - Greška u odvodu. Mašina nije u stanju da pravilno odvodi vodu. Ovo može biti uzrokovano blokadom ili kvarom pumpe. Najčešće potrebna zamena pumpe.

F, E04, 05, 21 - Greška motora. Ovo može biti uzrokovano nizom različitih stvari. U zavisnosti od vašeg nivoa znanja o mašinama za pranje veša, preporučujemo vam da proverite ugljene četke da vidite da li su istrošene. Ostali uzroci uključuju neispravne taho veze i PCB module. Najčešće potreban remont motora ili popravka elektronike.

E09 i F09 - Grejanje u mašini. Ovo je kada se grejni element uključuje kada ne bi trebalo, na primer tokom ciklusa ispiranja. Najčešće potrebna popravka elektronike.

E10 i F10 - Greška u komunikaciji. Najčešće potrebna zamena elektronike.

1E, LE, 1C, LC, LC1, 1 1C, 1 LC - Nivo vode ili greška curenja. Vlaga je otkrivena negde gde joj nije mesto. Obavezan servis u smislu zamene creva, tunel gume ili pumpe.

nF, 4C, 4E, 1 4C - Greška pri prijemu vode. Voda ne ulazi pravilno u mašinu za pranje veša. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila.

nF1, 4C2, 4E2, CE, 14C2 - Greška toplo/hladno. Voda iz hladnog dovoda je izuzetno topla. Ovo se dešava kada se dovodna creva zamene i hladno se poveže na toplo dok se toplo poveže na hladno. Da biste to popravili, povežite dovod hladne vode sa ulazom za hladno, a dovod vruće na vrući ulaz. Obično će to zahtevati podudaranje plave sa plavom i crvenom sa crvenom. Ovaj kod ne znači da je usluga potrebna.

nd, 5E, SE, 5C, SC, 1 5C - Mašina ne izbacuje vodu. Voda ne teče iz mašine za pranje pravilnom brzinom (ili uopšte). Najčešće potrebna zamena pumpe za vodu.

OE, 0E, OC, 0C, 1 OC, 1 0C - Greška prelivanja. U mašini za pranje veša ima previše vode. Najčešće potrebna zamena elektromagnetnog ventila ili hidrostata.

E2, bE2, 6E2, BE2*, 8E2* - Greška zaglavljenog dugmeta. Dugme na panelu je otkriveno kao zaglavljeno ili stalno pritisnuto. Najčešće potrebna popravka elektronike.

9C1, 9C2, PF, 3E*, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1, 19C2 - Greška napona. Postoji nepravilnost u električnoj struji koja se dovodi do mašine za pranje veša. Najčešće potrebna popravka elektronike.

dS, d5, FL, LO, L0, dE, dE1, dE2, dC*, dC1, dL, 1 dC, 1dC4, 1dC1 - Greška vrata. Vrata nisu otkrivena kao zatvorena i zaključana. Proverite da li je brava dobro pričvršćena, da veš ili drugi predmeti nisu zaglavljeni u vratima. Najčešće potrebna zamena termičke bravice ili zamena mehanizma vrata.

SUd, 5UD, Sd, 5d, SUdS, 5Ud5 - Greška sa prekomernom penom. Mašina za pranje je otkrila stanje prekomernog penjenja i zaustaviće se na kratak period kako bi omogućila da se pena rasprši. Ciklus će se automatski nastaviti nakon toga, iako kod može ponovo da treperi na kraju ciklusa kao podsetnik. Ovaj kod ne znači da je usluga potrebna. Nastaje zbog nepravilne upotrebe deterdženta.

dc*, Ub, U6, Ur, UE, 1 Ub, 1U6 - Greška neuravnoteženog opterećenja. Trenutno opterećenje u mašini za pranje veša je neuravnoteženo unutar kade. Najčešće potreban remont motora.

IE - Pravilan nivo vode (24.6kHz) nije postignut u roku od 8 minuta nakon što je voda isporučena ili ne dostiže predviđeni nivo vode u roku od 20 minuta.

UE - Opterećenje je premalo. Aparat je nagnut. Veš je skupljen na jednoj strani. U bubanj su stavljene stvari koje se ne mogu rasporediti.

0E - Voda preliva. (frekvencija nivoa vode je preko 21.3kHz). Ako se prikaže FE, pumpa za odvod će automatski raditi da ispumpa vodu.

FE - Voda preliva. (frekvencija nivoa vode je preko 21.3kHz). Ako se prikaže FE, pumpa za odvod će automatski raditi da ispumpa vodu.

PE - Sklop senzora pritiska ne radi. Kada je frekvencija nivoa vode konstantno ispod 10 kHz ili preko 30kHz.

dE1, dE2 - Vrata nisu potpuno zatvorena. Labave električne veze na prekidaču vrata i PWB sklopu. Sklop prekidača vrata ne radi.

tE - Termistor ne radi.

LE  - Greška u radu motora.

EE - EEPROM ne radi. Prikazuje se samo kada se prvi put pritisne dugme START/PAUSE u Load Test Mode.

PF - Mašina radi, struja se brzo isporučuje.

Sud - Ako mašina za pranje detektuje previše pene, prikazuje kod greške i dodaje ciklus za smanjenje pene. Ovo dodaje oko dva sata na vreme ciklusa. Ako se tokom centrifugiranja detektuje previše pene, mašina za pranje prestaje sa radom kako bi se sprečilo curenje.

uS - Senzor vibracije se pokvario.

Ed1 - Količina tečnog deterdženta u rezervoaru za deterdžent se nije smanjila. Nakon što je deterdžent stavljen u rezervoar za deterdžent, ostavljeno je dugo vremena i deterdžent se stvrdnuo.

Ed2 - Količina tečnog deterdženta u rezervoaru za deterdžent se nije smanjila.

Ed3 - Količina omekšivača u rezervoaru za omekšivač se nije smanjila. Nakon što je omekšivač stavljen u rezervoar za omekšivač, ostavljeno je dugo vremena i omekšivač se stvrdnuo.

Ed4 - Količina omekšivača u rezervoaru za omekšivač se nije smanjila.

OPn - Mašina je radila bez potpunog zatvaranja fioke. Fioka je otvorena tokom rada mašine.

0E - Opterećenje je premalo. Aparat je nagnut. Veš je skupljen na jednoj strani. U bubanj su stavljene stvari koje se ne mogu rasporediti.

v5 - Pojavljuje se kada komunikacija senzora vibracija ne radi. Kao što je greška pri postavljanju registra senzora vibracija, uklanjanje, itd.

nE - WiFi Modem nije povezan.

nF - Greška funkcije samoprovere WiFi Modema.

FF - U bubanj sipajte toplu vodu i odmrznite crevo za odvod i pumpu za odvod vode.