Elektro usluge - Električar Beograd


Izaberite uslugu koja Vam je potrebna i pozovite nas!

061 250 5 250

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača

Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke

Izrada razvodnog ormana

Izrada razvodnog ormana

Ugradnja automatskih osigurača

Ugradnja automatskih osigurača

Zamena glavnog osigurača

Zamena glavnog osigurača

Uzemljenje - izrada i popravka

Uzemljenje - izrada i popravka

Zamena prekidača

Zamena prekidača

Zamena utičnice

Zamena utičnice

Zamena trofazne utičnice

Zamena trofazne utičnice

Ispitivanje elektro instalacija

Ispitivanje elektro instalacija

Izrada elektro instalacija

Izrada elektro instalacija