Elektro usluge - Električar Beograd


Izaberite uslugu koja Vam je potrebna i pozovite nas!

Pozovite nas!

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača

Zamena kupatilskog prekidača jako česta usluga koju pruža električar beograd - Elektro Petrović 011. U gore navedenu cenu uračunali smo nabavku indikatora bilo horizontalnog bilo vertikalnog kao i njegovu ugradnju.

Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke sastoji se od: nabavke FID sklopke, šemiranja spratne table, povezivanja sklopke i puštanja sistema u rad. Električar Beograd - Elektro Petrović 011.Dakle u navedenu cenu uračunati su rad i materijal.

Izrada razvodnog ormana

Izrada razvodnog ormana

Izrada razvodnog ormana, radimo sa najkvalitetnijim materijalom kako bi orman bio bezbedan i dugotrajan. Za izradu ormana potrebno je da znate samo namenu istog, projektovanje i izradu prepustite nama. Navedena cena je okvirna.

Ugradnja automatskih osigurača

Ugradnja automatskih osigurača

Ugradnju automatskih osigurača radimo sa najkvalitetnijim materijalom Vaše bezbednosti radi. Pri ugradnji automatskih osigurača, tablu šemiramo tako da sve faze budu podjednako opterećene. Navedena cena je data po komadu osigurača.

Zamena glavnog osigurača

Zamena glavnog osigurača

Zamenu glavnog osigurača vrše sertifikovani električari na svim opštinama Beograda. Glavni osigurač menjamo tako što zamenimo kompletno kućište i topljivi umetak. U navedenu cenu uračunato je i plombiranje.

Uzemljenje - izrada i popravka

Uzemljenje - izrada i popravka

Jedna od bitnijih stvari kod elektro instalacija jeste uzemljenje izrada i popravka, jer ukoliko ono funkcioniše neće doći do elektro udara. U navedenu cenu uključeno je merenje i provera uzemljenja.

Zamena prekidača

Zamena prekidača

Kod zamene prekidača trudimo se da radimo sa najkvalitetnijim materijalom, aling prekidači, kako ne bi smo ugrozili Vašu bezbednost. U navedenu cenu uračunat je rad i materijal.

Zamena utičnice

Zamena utičnice

Kod popravke elektro instalacije, zamena utičnice trudimo se da radimo sa najkvalitetnijim materijalom kako bi se Vi osećali što bezbednije. U navedenu cenu uračunat je rad i materijal.

Zamena trofazne utičnice

Zamena trofazne utičnice

Zamena trofazne utičnice podrazumeva nabavku najkvalitetnijeg materijala i ugradnju koju vrši električar Beograd - Elektro Petrović 011. U navedenu cenu uključeni su rad i materijal.

Ispitivanje elektro instalacija

Ispitivanje elektro instalacija

U ispitivanje elektro instalacija električar Beograd - Elektro Petrović 011 vrši proveru svih osigurača, kablova u Vašem stanu ili kući, kao i proveru glavnih osigurača i usponskog voda, odnosno glavnog napojnog kabla.

Izrada elektro instalacija

Izrada elektro instalacija

Vaš Električar Beograd - Elektro Petrović 011. Izrada elektro instalacija podrazumeva nabavku i ugradnju materijala dogovorenog po projektu. Navedena cena je po m2 uključuje i galanteriju, rasvetu sami kupujete, a mi je u ceni ugrađujemo.