Elektro usluge - Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke

Ugradnja FID sklopke sastoji se od: nabavke FID sklopke, šemiranja spratne table, povezivanja sklopke i puštanja sistema u rad. Električar Beograd - Elektro Petrović 011.Dakle u navedenu cenu uračunati su rad i materijal.

  • Ukupno vreme servisa 90 minuta
  • Vremensko ograničenje servisa 120 minuta
  • Pozovite nas

Pogledajte sledeće usluge